Zadzwoń
Napisz
Opcje ustawień

Aktualności

Dostępność PLUS

26 Luty 2024

Dostępność PLUS

Szpital „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.08.2023 r. realizował przedsięwzięcie pn. „Wdrożenie wybranych standardów dostępności szpitala" w ramach projektu grantowego POWR.05.02.00-00-0044/18 pt. Dostępność Plus dla zdrowia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakładał i zapewnił zwiększenie dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez ułatwienie zapoznania się z zakresem świadczonych usług, procedurami opieki oraz zakupu nowego wyposażenia na potrzeby szpitala.  Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoby ze szczególnymi potrzebami: „to takie, które ze względu na swoje cechy albo okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania w celu przezwyciężenia barier uniemożliwiających lub utrudniających im udział w różnych sferach życia na równi z innymi osobami.” Język kreuje rzeczywistość, dlatego uczulono nas, iż warto używać określenia osoba z niepełnosprawnością lub osoba z niepełnosprawnościami (OzN). W końcu wszyscy mamy takie same potrzeby, różne są tylko sposoby ich zaspokajania. Staramy się oddzielać osobę od niepełnosprawności. Niepełnosprawność to tylko jedna z wielu cech, a na pierwszym miejscu zawsze jest człowiek.

Aby przeciwdziałać postawom dyskryminacyjnym, warto pamiętać, że ludzie są różni, a różnorodność jest normą. Biorąc pod uwagę różnorodność potrzeb i możliwości, można wyróżnić kilka podstawowych grup użytkowników i użytkowniczek przestrzeni:

  • Osoby z niepełnosprawnością wzroku,
  • Osoby z niepełnosprawnością słuchu,
  • Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu,
  • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
  • Osoby w spektrum autyzmu,
  • Osoby w wieku senioralnym.

W ramach projektu zrealizowano zadania o charakterze organizacyjnym mające bezpośredni wpływ na podniesienie jakości obsługi osób z niepełnosprawnościami takie jak szkolenie personelu, opracowanie „Procedury obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami”, wzmocnienie infrastruktury IT, zakup nowego sprzętu i wyposażenia na oddziały szpitala i POZ. W ramach komponentu architektonicznego projektu miedzy innymi: wyremontowano łazienki znajdujące się na oddziale wewnętrznym i na izbie przyjęć dostosowując je do standardów dostępności, zakupiono ławki zewnętrzne oraz 60 wygodnych krzeseł z podłokietnikami spełniającymi wymagania w zakresie dostępności, zamontowano na oddziałach wideo domofony, przed szpitalem podświetlany zewnętrzny pylon informacyjny o miejscu wykonywania świadczeń, a sam szpital został wyposażony w  tablice informacyjne z schematem budynku z oznaczeniem umiejscowienia poszczególnych jego części. Łączna wartość prac i zakupów w komponencie architektonicznym wyniosła ponad 300 000. 00 zł.

W ramach komponentu cyfrowego, na który wydano ponad 1000 000.00 zł między innymi: wyposażono stanowiska pracy w szpitalu w 40 szt. komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, zakupiono 25 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, 14 tabletów, 20 laptopów.

Został również uruchomiony kiosk internetowy przy poradniach POZ, dzięki któremu pacjenci mogą zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie, jak i mogą zarejestrować się do lekarza poprzez stronę www. Uruchomiona została także możliwość zamawiania recept poprzez IKP, bez wychodzenia z domu pacjent może ponowienie recepty złożyć przez internet.

W poradniach specjalistycznych został uruchomiony system przesyłania wiadomości o kodach recept i skierowań do pacjenta nieposiadającego konta IKP, wcześniej pacjent otrzymywał informację tylko przypominające o wizytach.

W szpitalu została również uruchomiona platforma do odbioru wyników badań on-line na stronie laboratorium.olmedica.pl, dzięki temu odbiór wyników nie musi odbywać się osobiście w placówce, również przez Internet. Aby korzystać z możliwości odbierania wyników on-line należy podczas wykonywania badań w laboratorium zgłosić chęć odbioru wyników poprzez internet.

W ramach komponentu informacyjno-komunikacyjnego szpital został wyposażony w 5 szt. pętli indukcyjnych, oraz zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny w postaci między innymi: wózków dla pacjentów pediatrycznych, lamp operacyjnych bezcieniowych, detektorów tętna płodu, mobilnego elektrokardiografu wraz z oprogramowaniem, przenośnych aparatów USG, lupy elektronicznej z dotykowym monitorem, elektronicznej wagi krzesełkowej umożliwiającej ważenie pacjentów na niestabilnych nogach, pacjentów otyłych oraz osób z ograniczoną ruchowością. W ramach tego komponentu, na który wydano ponad 300 000 00 zł przeszkolono personel szpitala (120 osób) w trakcie trzech szkoleń z zakresu: „wdrożenia, stosowania i utrzymania Standardu Dostępności Szpitala”, „komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami”, „savoir vivre'u w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami”. W ramach tych szkoleń uczulono personel szpitala na wiele aspektów obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami. Wskazano, iż należy pamiętać, że różnorodność jest normą i że nie każda osoba z niepełnosprawnością może potrzebować naszej pomocy. Należy być uważnym na innych i nie można bać się pytać. To lepsze niż zgadywanie. Pracowników szpitala poinformowano, iż osoba z niepełnosprawnością wzroku ma np. prawo wejść z psem przewodnikiem do każdego budynku użyteczności publicznej, w tym placówek POZ.

Niepełnosprawność może dotyczyć każdego i każdej z nas. Jeżeli nie doświadczamy jej akurat w tym momencie, to jest wielce prawdopodobne, że zetkniemy się z nią w przyszłości na skutek drobnego urazu, wypadku, choroby czy z powodu ograniczeń wynikających z podeszłego wieku. Niepełnosprawność nie definiuje człowieka, jest tylko jedną z jego cech. Czasem też może oznaczać odmienny od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, sposób poruszania się czy porozumiewania. Nadrzędnym celem zrealizowanego projektu grantowego było więc uwrażliwienie pracowników i pracowniczek placówki ochrony zdrowia Olmedica, na różnorodność potrzeb grup osób z niepełnosprawnościami i umiejętność wychodzenia im naprzeciw.

Łączna wartość przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie wybranych standardów dostępności szpitala „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. wyniosła 1.693.147,79 zł, a przyznany grant na jego realizację wyniósł 1.653 044,61 zł

© 2024 "OLMEDICA sp. z o.o. w Olecku" Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych Jellinek Tworzenie stron internetowych Jellinek
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies