Zadzwoń
Napisz
Opcje ustawień

Deklaracja dostępności

Przykładowy Urząd zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej olmedica.pl

Data publikacji strony internetowej: 24.08.2004. Data ostatniej dużej aktualizacji: 31.11.2021

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. 
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 2021 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 11.03.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 11.03.2022

 

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas poprzez Formularz kontaktowy

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swój adres e-mail oraz numer telefonu
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do ,Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu . Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szpital OLMEDICA sp. z o.o. w Olecku, ul Gołdapska 1, 19-400 Olecko

 1. Od ulicy Gołdapskiej prowadzą 4 wejścia do budynku:
  • Do poradni POZ
  • Do laboratorium mikrobiologii
  • Do wejścia głównego szpitala
  • Do wejścia rejestracji centralnej
 2. Wejście dla osób niepełnosprawnych do poradni POZ, RTG oraz w celu dializy to wejście główne szpitala.
 3. Od strony tylnej szpitala znajdują się dwa wejścia dla pacjentów:
  • Do poradni specjalistycznych
  • Do punktu szczepień/poradni gruźlicy i chorób płuc
 4. Rejestracja centralna znajduje się po prawej stronie od wejścia nr 3 (wejście główne szpitala) schodami w dół. Od rejestracji centralnej można dostać się również do poradni specjalistycznych
 5. Wejście dla osób na wózkach inwalidzkich jest z wejścia głównego szpitala oraz z poradni specjalistycznych
 6. Toalety dla osób niepełnosprawnych są na wszystkich kondygnacjach obiektu
 7. Przed budynkiem szpitala wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 8. Do budynku szpitala i poradni specjalistycznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych
 10. Szpital nie posiada tłumacza języka migowego (PJM) online
© 2024 "OLMEDICA sp. z o.o. w Olecku" Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych Jellinek Tworzenie stron internetowych Jellinek
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies