Zadzwoń
Napisz
Opcje ustawień

O nas

Kilka słów o OLMEDICA

Poznaj bliżej szpital w
Olecku 

Początki lecznictwa szpitalnego w Olecku przypadają na lata 1859-1863. Wówczas to przechodziło przez szpital od 45 do 62 chorych rocznie. W Olecku i całym powiecie mieszkało wówczas trzech lekarzy i dwóch aptekarzy. Wybudowany w 1937 roku Szpital na 80 - 100 miejsc został całkowicie w czasie działań wojennych zdewastowany, pozbawiony wszelkich urządzeń. W mieście nie pozostał ani jeden pracownik służby zdrowia. O początku konkretnej działalności leczniczej można mówić dopiero od 24 września 1945 roku. Wówczas to został zwerbowany do Olecka doktor Władysław Rymsza, który jeździł konno lub bryczką nie tylko do pacjentów, ale przewoził opał, materiały do remontu, leki itp. Przystąpił też do remontu dwupiętrowego budynku przeznaczonego na Szpital. 

Już 1 grudnia 1945 roku uruchomiono trzydziestołóżkową izbę chorych, którą nazwano Szpitalem Powiatowym w Olecku. Dyrektorem został mianowany jedyny wówczas lekarz Władysław Rymsza. Przy minimalnych kosztach państwowych głównie z ofiar i prac społecznych ówczesnego personelu pielęgniarskiego powstał zalążek Szpitala.

W 1947 roku przybył do Olecka lekarz chirurg Marian Szeremeta, który objął funkcję ordynatora oddziału chirurgicznego i ginekologiczno-położniczego. W 1947 roku powiat otrzymał pierwszy aparat rentgenowski oraz salę operacyjną. W 1948 roku w powiecie pracowało trzech lekarzy medycyny, jeden felczer, pięć położnych i dwie dyplomowane pielęgniarki.

Od 1948 roku rozpoczęła działalność Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego zorganizowana przez doktora Władysława Rymszę. Przez cztery lata środkami transportu był furgon zaopatrzony w konia. W roku 1959 posiadała już trzy karetki, a w 1965 roku pięć karetek. Lata 1950-1957 przyniosły intensywny rozwój społeczny służby zdrowia. Stopniowo zwiększała się liczba fachowego personelu medycznego, poprawiała się baza lokalowa i zaplecze lecznictwa. Liczba łóżek w Szpitalu znacznie zwiększyła się w 1972 roku. Cztery podstawowe oddziały oraz oddział zakaźny nie zaspakajały jednak potrzeb powiatu, stąd zaczęto plany rozwojowe przewidujące rozbudowę szpitala. W październiku 1986 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu szpitala. Funkcjonowały wówczas tylko dwa oddziały. Oddział chorób wewnętrznych i oddział chorób dziecięcych. Budowa nowego szpitala trwała bardzo długo i wymagała ofiarności i zaangażowania wielu ludzi dobrej woli. Wreszcie w lipcu 1998 roku otwarto w nowym obiekcie Dział Przyjęć i Pomocy Doraźnej, w listopadzie 2000r. oddział chorób wewnętrznych i dziecięcych, w lutym 2001 r. rozpoczął działalność oddział położniczo - noworodkowy i ginekologiczny oraz sale operacyjne, a w sierpniu 2001 r. oddział chirurgiczny. Był to zakład budżetowy, a od 01.07.1996 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Olecku.

Powstanie spółki "Olmedica"

Spółka "Olmedica" utworzona została na podstawie Uchwały nr VII/48/03 Rady Powiatu w Olecku z dnia 24 kwietnia 2003 roku na mocy następujących aktów prawnych:

  • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o Gospodarce Komunalnej,
  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o Samorządzie Powiatowym,
  • Kodeksu Spółek Handlowych.

W dniu 16 maja 2003 roku podpisano umowę spółki w formie aktu notarialnego. Kapitał zakładowy spółki został wniesiony w gotówce przez jedynego wspólnika - powiat olecki. W dniu 16 lipca 2003 roku Spółka zarejestrowała Centrum Medyczne Zakład Opieki Zdrowotnej w Olecku "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. 18 lipca 2003 roku za zgodą NFZ doszło do cesji umów na świadczenia zdrowotne z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Likwidacji i od tego dnia Spółka rozpoczęła świadczenie usług medycznych.

© 2024 "OLMEDICA sp. z o.o. w Olecku" Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych Jellinek Tworzenie stron internetowych Jellinek
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies