Ogłoszenie nieaktualne oznaczone są kolorem jasno czerwonym

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Szpital "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. ogłasza konkurs dla pielęgniarek i zaprasza na składanie ofert na:

 •  udzielanie pielęgniarskich usług medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu "Olmedica".

Data ogłoszenia: 06.09.2021

OGŁOSZENIE O PRACĘ

W związku z potrzebami "OLMEDICA" w Olecku sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko: technik elektroradiologii z aktualnymi kwalifikacjami uprawniającymi do wykonywania zawodu

 

Poszukujemy osób:

 • dyspozycyjnych od zaraz
 • zaangażowanych w pracę,

 

Zakres zadań:

Przyjmowanie oraz rejestracja w systemie elektronicznym pacjentów na badania RTG i USG na podstawie skierowania w kolejności zgłaszania się, z wyjątkiem przypadków nagłych, wprowadzanie do bazy komputerowej danych dotyczących pacjentów oraz badań, wykonywanie zdjęć RTG zgodnie ze wskazaniami lekarza radiologa, oznaczanie zdjęć RTG radiologicznych i przekładanie ich wraz z innymi dokumentami chorego do oceny kierownikowi pracowni, przekazywanie orzeczeń radiologicznych lekarzom na poszczególnych oddziałach lub innym upoważnionym osobom, obróbka cyfrowa wykonanych badań diagnostycznych i ich archiwizacja w systemie elektronicznym, identyfikacja wykonywanych badań, zapis parametrów technicznych badań oraz nagranie ich o archiwizowanie na płycie CD, prowadzenie ewidencji zużytego materiału wykorzystanego do badań i sporządzanie codziennie wykazu zużytych materiałów oraz przekazywanie tych badań dla kierownika pracowni.

 

Wymagania:

 • Tytuł zawodowy technika elektroradiologii - wykształcenie minimum średnie
 • Aktualny kurs ochrony radiologicznej pacjenta
 • Aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy przy promieniowaniu jonizującym
 • Mile widziane doświadczenie w zawodzie wiedza i umiejętności z zakresu realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • Zaangażowanie, odpowiedzialnośc, komuniatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy,

 

Kontakt: numer telefonu: 87 520 22 95 wew. 313, 314, 316 lub 697 982 361

Adres e-mail: kadry@olmedica.pl lub olmedica@olmedica.pl

Data ogłoszenia: 30-08-2021

OGŁOSZENIE O PRACĘ

W związku z potrzebami "OLMEDICA" w Olecku sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko: Pielęgniarka Oddziałowa w Oddziale Wewnętrznym

 

Godziny pracy: praca w systemie 12 godzinnym

 

Poszukujemy osób:

 • dyspozycyjnych do pracy od 01 września 2021 r.,
 • odpowiedzialnych,
 • zaangażowanych w pracę,

 

Zakres zadań:

Przygotowywanie i wykonywanie zabiegów pielęgniarskich, udzielanie i organizowanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia pacjenta, podawanie leków zgodnie z zapisanymi zaleceniami lekarskimi, organizowanie pracy pielęgniarek poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod postępowania pielęgnacyjnego stosownie do kwalifikacji personelu i stanu zdrowia pacjenta, ustalonego planu leczenia oraz wyposażenia oddziału, kierowanie pracq podległego personelu, ustalanie podziału obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami podległego personelu, prowadzenie polityki kadrowej umożliwiajqcq właściwe gospodarowanie personelem(grafiki, urlopy, zastępstwa itp.), prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych zadań oraz udokumentowania udzielanych świadczeń, uzupełnianie braków w lekach oraz materiałów opatrunkowych, nadzorowanie dokumentacji pacjentów sporządzaną przez podległy personel, współpracowanie z ordynatorem oddziału, innym personelem medycznym oddziału oraz z kierownikami pozostałych komórek organizacyjnych.

 

Wymagania:

Dyplom Ukończenia Szkoły, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pielęgniarki

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Doświadczenie minimum 5 lat pracy w zawodzie,

Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym (3 lata)

Książeczka sanitarno - epidemiologiczna - warunek konieczny

Wykształcenie wyższe, specjalizacje, kursy będą dodatkowym atutem

 

Kontakt: numer telefonu: 87 520 22 95 wew. 313 lub 697 982 361

Adres e-mail: kadry@olmedica.pl lub olmedica@olmedica.pl

Data ogłoszenia: 17-06-2021

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Szpital "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w zakresie:

 

 • udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii, w ramach umowy cywilnoprawnej, pacjentom objętym opieką medyczną w Poradni Neurologicznej.

Data ogłoszenia: 04-08-2021

OGŁOSZENIE O PRACĘ

W związku z potrzebami "OLMEDICA" w Olecku sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko: Pielęgniarka

 

Godziny pracy: praca w systemie jedno zmianowym (rankowym)

Praca w Gabinecie zabiegowym Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 

Poszukujemy osób:

 • dyspozycyjnych do pracy od zaraz,
 • odpowiedzialnych,
 • zaangażowanych w pracę,

 

Zakres zadań:

Współpraca z lekarzami P.O.Z., prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej, wykonywanie pacjentom ekg, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, wykonywanie opatrunków okładów, kompersów, wykonywanie zabiegów leczniczych zleconych przez lekarza P.O.Z. Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach, urazach i stanach nagłego narażenia życia pacjenta.

 

Wymagania:

Dypłom Ukończenia Szkoły, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pielęgniarki

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Mile widziane doświadczenie

Książeczka sanitarno-epidemiologiczna - Warunek konieczny

Wykształcenie wyższe, specjalizacje, kursy będą dodatkowym atutem.

 

Kontakt: numer telefonu: 87 520 22 95 wew. 313 lub 697 982 361

Adres e-mail: kadry@olmedica.pl lub olmedica@olmedica.pl

Data ogłoszenia: 17-06-2021

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Szpital "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w zakresie:

 

 • udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny rodzinnej, w ramach umowy cywilnoprawnej, pacjentom objętym opieką medyczną w gabinecie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Data ogłoszenia: 24-05-2021

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Szpital "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w zakresie:

 

 • udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii, w ramach umowy cywilnoprawnej, pacjentom objętym opieką medyczną w Poradni Neurologicznej.

Data ogłoszenia: 24-05-2021

OGŁOSZENIE

„OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. poszukuje osoby chętne do współpracy na stanowisko: Pielęgniarka/Położna

Godziny pracy: praca w systemie 12 godzinnym i 8 godzinnym

 

Poszukujemy osób:

- dyspozycyjnych do pracy od zaraz,

- odpowiedzialnych,

- zaangażowanych w pracę,

Oferujemy:

- terminowe wynagrodzenie

- pracę w miłej atmosferze

 

Zakres zadań:

Przygotowywanie i wykonywanie zabiegów pielęgniarskich/położniczych, udzielanie i orgnizowanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia pacjenta, podawanie leków zgodnie z zapisanymi zaleceniami lekarskimi, zakładanie obowiązującej dokumentacji chorego, przygotowywanie rodzącej do porodu, organizowanie sprawnego przyjęcia pacjenta na oddział.

 

Wymagania:

Dypłom Ukończenia Szkoły, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pielęgniarki/położnej

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Mile widziane doświadczenie

Książeczka sanitarno-epidemiologiczna - Warunek konieczny

Wykształcenie wyższe, specjalizacje, kursy będą dodatkowym atutem.

Kontakt: numer telefonu: 87 520 22 95 wew. 313 lub 697 982 361

Adres e-mail: kadry@olmedica.pl lub olmedica@olmedica.pl

Data ogłoszenia: 17-05-2021

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Szpital "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na:

 

 • udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w czasie podstawowej ordynacji oraz poza podstawową ordynacją (dyżury) w Szpitalu "Olmedica" w Olecku.

Data ogłoszenia: 26-03-2021

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Szpital "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na:

 

 • udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w czasie podstawowej ordynacji oraz poza podstawową ordynacją (dyżury) w Szpitalu "Olmedica" w Olecku.

Data ogłoszenia: 26-03-2021

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Szpital "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie:

 

 • pediatrii ramach umowy cywilnoprawnej, pacjentom objętym opieką medyczną w Gabinecie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Data ogłoszenia: 16-03-2021

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Szpital "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej, w ramach umowy cywilnoprawnej, pacjentom objętych opieką medyczną w Poradni Chirurgicznej.

Data ogłoszenia: 16-03-2021

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Szpital "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii, w ramach umowy cywilnoprawnej, pacjentom objętych opieką medyczną w Poradni Kardiologicznej.

Data ogłoszenia: 16-03-2021

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Szpital "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. ogłasza konkurs i zaprasza do składania w zakresie:

udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii, w ramach umowy cywilnoprawnej, pacjentom objętym opieką medyczną w Poradni Kardiologicznej.

Data ogłoszenia: 04-02-2021

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Szpital "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na:

pełnienie funkcji Koordynatora  Działu Ratownictwa Medycznego w Szpitalu „Olmedica”w Olecku Spółka z o.o.

Data ogłoszenia: 15-01-2021

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Szpital "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert dla:

pielęgniarek na udzielanie pielęgniarskich usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w Szpitalu „Olmedica”w Olecku Spółka z o.o.

Data ogłoszenia: 15-01-2021

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Szpital "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej w czasie podstawowej ordynacji oraz poza podstawową ordynacją (dyżury) w Oddziale Chirurgii Ogólnej, w Poradni Chirurgicznej oraz izbie przyjęć w zakresie przyjęcia pacjenta na oddział

Data ogłoszenia: 15-01-2021

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Szpital "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie Medycyny Rodzinnej.

Data ogłoszenia: 15-01-2021

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Szpital "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. ogłasza konkurs na Koordynatorów Ratownictwa Medycznego.

Data ogłoszenia: 21-12-2020

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Szpital "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. ogłasza konkurs na techników elektroradiologii na zabezpieczenie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych w Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej.

Data ogłoszenia: 15-12-2020

OGŁOSZENIE

„OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. poszukuje osoby chętne do współpracy na stanowisko: pielęgniarka

Godziny pracy: praca w systemie 12 godzinnym i 7,35 godzinnym

 

Poszukujemy osób:

- dyspozycyjnych do pracy od zaraz,

- odpowiedzialnych,

- zaangażowanych w pracę,

Oferujemy:

- terminowe wynagrodzenie

 

Zakres zadań:

- Przygotowywanie i wykonywanie zabiegów pielęgniarskich, udzielanie i organizowanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia pacjenta, podawanie leków zgodnie z zapisanymi zaleceniami lekarskimi, zakładanie obowiązującej dokumentacji chorego, organizowanie sprawnego przyjęcia pacjenta na oddział

 

Wymagania:

- Dyplom Ukończenia Szkoły potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

- mile widziane aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dowolny stopień)

- mile widziane doświadczenie

książeczka sanitarno-epidemiologiczna - warunek konieczny

Kontakt: numer telefonu: 87 520 22 95 wew. 313 lub 697 982 361

Data ogłoszenia: 27-11-2020

OGŁOSZENIE

„OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. poszukuje osoby chętne do współpracy na stanowisko: pielęgniarka

Godziny pracy: praca w systemie 12 godzinnym i 7,35 godzinnym

 

Poszukujemy osób:

- dyspozycyjnych do pracy od zaraz,

- odpowiedzialnych,

- zaangażowanych w pracę,

Oferujemy:

- terminowe wynagrodzenie

 

Zakres zadań:

- Przygotowywanie i wykonywanie zabiegów pielęgniarskich, udzielanie i organizowanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia pacjenta, podawanie leków zgodnie z zapisanymi zaleceniami lekarskimi, zakładanie obowiązującej dokumentacji chorego, organizowanie sprawnego przyjęcia pacjenta na oddział

 

Wymagania:

- Dyplom Ukończenia Szkoły potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

- mile widziane aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dowolny stopień)

- mile widziane doświadczenie

książeczka sanitarno-epidemiologiczna - warunek konieczny

Kontakt: numer telefonu: 87 520 22 95 wew. 313 lub 697 982 361

Data ogłoszenia: 27-11-2020

OGŁOSZENIE

„OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. poszukuje osoby chętne do współpracy na stanowisko: pielęgniarka

Godziny pracy: praca w systemie 12 godzinnym i 7,35 godzinnym

 

Poszukujemy osób:

- dyspozycyjnych do pracy od zaraz,

- odpowiedzialnych,

- zaangażowanych w pracę,

Oferujemy:

- terminowe wynagrodzenie

 

Zakres zadań:

- Przygotowywanie i wykonywanie zabiegów pielęgniarskich, udzielanie i organizowanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia pacjenta, podawanie leków zgodnie z zapisanymi zaleceniami lekarskimi, zakładanie obowiązującej dokumentacji chorego, organizowanie sprawnego przyjęcia pacjenta na oddział

 

Wymagania:

- Dyplom Ukończenia Szkoły potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

- mile widziane aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dowolny stopień)

- mile widziane doświadczenie

książeczka sanitarno-epidemiologiczna - warunek konieczny

Kontakt: numer telefonu: 87 520 22 95 wew. 313 lub 697 982 361

Data ogłoszenia: 27-11-2020

OGŁOSZENIE

„OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. poszukuje osoby chętne do współpracy na stanowisko: opiekun medyczny

Godziny pracy: praca w systemie 12 godzinnym i 8 godzinnym

 

Poszukujemy osób:

- dyspozycyjnych do pracy od zaraz,

- odpowiedzialnych,

- zaangażowanych w pracę,

Oferujemy:

- terminowe wynagrodzenie

 

Zakres zadań:

- Pomoc przy karmieniu pacjentów pomaganie pacjentom w zaspokajaniu ich potrzeb bio- psycho-społecznych.

- Asystowanie personelowi medycznemu podczas wykonywania wszelkich zabiegów pielęgnacyjnych, wspieranie osób niesamodzielnych i chorych.

 

Wymagania:

- Dyplom Ukończenia Szkoły potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, kurs kwalifikacyjny

- mile widziane aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dowolny stopień)

- mile widziane doświadczenie

książeczka sanitarno-epidemiologiczna - warunek konieczny

Kontakt: numer telefonu: 87 520 22 95 wew. 313 lub 697 982 361

Data ogłoszenia: 27-11-2020

OGŁOSZENIE

„OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. poszukuje osoby chętne do współpracy na stanowisko: sprzątająca

Godziny pracy: praca w systemie 12 godzinnym i 8 godzinnym

 

Poszukujemy osób:

- dyspozycyjnych do pracy od zaraz,

- odpowiedzialnych,

- zaangażowanych w pracę,

Oferujemy:

- terminowe wynagrodzenie (4000 brutto)

- opiekę koordynatora zespołu

 

Zakres zadań:

sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń na wyznaczonym odcinku pracy, pakowanie odpadów, mycie  dezynfekcja ścian, drzwi, okien, sprzętu, aparatury i podłóg, mycie i dezynfekcja lamp, uzupełnianie dozowników na mydło i ręczniki papierowe. 

 

Wymagania:

mile widziane aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dowolny stopień)

mile widziane doświadczenie

książeczka sanitarno-epidemiologiczna - warunek konieczny

Kontakt: numer telefonu: 87 520 22 95 wew. 313 lub 697 982 361

Data ogłoszenia: 10-11-2020

OGŁOSZENIE

„OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. poszukuje osoby chętne do współpracy na stanowisko: sprzątająca

Godziny pracy: praca w systemie 12 godzinnym i 8 godzinnym

 

Poszukujemy osób:

- dyspozycyjnych do pracy od zaraz,

- odpowiedzialnych,

- zaangażowanych w pracę,

Oferujemy:

- terminowe wynagrodzenie (4000 brutto)

- opiekę koordynatora zespołu

 

Zakres zadań:

sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń na wyznaczonym odcinku pracy, pakowanie odpadów, mycie  dezynfekcja ścian, drzwi, okien, sprzętu, aparatury i podłóg, mycie i dezynfekcja lamp, uzupełnianie dozowników na mydło i ręczniki papierowe. 

 

Wymagania:

mile widziane aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dowolny stopień)

mile widziane doświadczenie

książeczka sanitarno-epidemiologiczna - warunek konieczny

Kontakt: numer telefonu: 87 520 22 95 wew. 313 lub 697 982 361

Data ogłoszenia: 10-11-2020

OGŁOSZENIE

„OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. poszukuje osoby chętne do współpracy na stanowisko: sprzątająca

Godziny pracy: praca w systemie 12 godzinnym i 8 godzinnym

 

Poszukujemy osób:

- dyspozycyjnych do pracy od zaraz,

- odpowiedzialnych,

- zaangażowanych w pracę,

Oferujemy:

- terminowe wynagrodzenie (4000 brutto)

- opiekę koordynatora zespołu

 

Zakres zadań:

sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń na wyznaczonym odcinku pracy, pakowanie odpadów, mycie  dezynfekcja ścian, drzwi, okien, sprzętu, aparatury i podłóg, mycie i dezynfekcja lamp, uzupełnianie dozowników na mydło i ręczniki papierowe. 

 

Wymagania:

mile widziane aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dowolny stopień)

mile widziane doświadczenie

książeczka sanitarno-epidemiologiczna - warunek konieczny

Kontakt: numer telefonu: 87 520 22 95 wew. 313 lub 697 982 361

Data ogłoszenia: 10-11-2020

OGŁOSZENIE

Szpital "Olmedica" w Olecku sp. z o.o. poszukuje elektryka na umowę zlecenie, który wykona serwis w zakresie instalacji elektrycznej szpitala.

Wszystkich zainteresowanych i posiadających odpowiednie kwalifikacje zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 87 520 22 95 wew. 317 lub e-mail olmedica@olmedica.pl

Data ogłoszenia: 25-09-2020

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Szpital "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. poszukuje pielęgniarek na udzielanie pielęgniarskich usług medycznych
w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Data ogłoszenia: 28-08-2020

OGŁOSZENIE

Szpital "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. poszukuje lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w czasie podstawowej ordynacji i poza podstawową ordynacją (dyżury medyczne) w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Izbie Przyjęć w zakresie przyjęcia pacjenta na oddział.

Data ogłoszenia: 26-06-2020

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Szpital "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. poszukuje lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii i neonatologii w czasie podstawowej ordynacji i poza podstawową ordynacją (dyżury medyczne) w Oddziale Dziecięcym i Neonatologicznym oraz Izbie Przyjęć w zakresie przyjęcia pacjenta na oddział.

Data ogłoszenia: 26-06-2020

OGŁOSZENIE

Szpital "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. poszukuje lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii i neonatologii z funkcją Ordynatora oraz lekarzy w czasie podstawowej ordynacji i poza podstawową ordynacją (dyżury medyczne) w Oddziale Dziecięcym i Neonatologicznym oraz Izbie Przyjęć w zakresie przyjęcia pacjenta na oddział.

Data ogłoszenia: 24-01-2020

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Laboratorium Analityczne Olmedica w Olecku Sp z o.o. poszukuje osoby do pracy na stanowisko:
Diagnosta Laboratoryjny, w wymiarze: pełny etat
wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagania: ukończone studia na kierunku analityka medyczna (diagnostyka laboratoryjna),
prawo wykonywania diagnosty laboratoryjnego.
Oferty składać na adres mail: olmedica@olmedica.pl /lab.olmedica@op.pl

Data ogłoszenia: 01-01-2020

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Prezes Zarządu OLMEDICA w Olecku Spółka z o.o. ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko
na podstawie art. 26 ust. 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie endokrynologii, w ramach umowy cywilnoprawnej, pacjentom objętym opieką medyczną w Poradni Endokrynologicznej

Data ogłoszenia: 27-06-2019

KONTAKT

"OLMEDICA Sp. z o.o. w Olecku"

ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko

tel. +48 87 520 22 95    fax 87 520 25 43

olmedica@olmedica.pl

NIP 847-14-88-956     REGON 519558690

Prezes: Katarzyna Mróz

Prokurent: Henry De Jesus Leon Rodriguez

Przydatne Linki: