Prowadzimy szeroki zakres leczenia rehabilitacyjnego, obejmujący:

  • zespoły bólowe kręgosłupa w przebiegu zmian zwyrodnieniowych, pourazowych, wad wrodzonych,
  • zespoły bólowe stawów obwodowych w przebiegu zmian zwyrodnieniowych, pourazowych, wad wrodzonych,
  • schorzenia narządu ruchu o podłożu reumatoidalnym oraz inne układowe schorzenia narządu ruchu,
  • wady wrodzone układu kostno-mięśniowego,
  • dysfunkcje narządu ruchu pochodzenia neurogennego, w tym wczesne i późne następstwa udarów mózgu i uszkodzeń nerwów obwodowych,
  • stany pourazowe, w tym po urazach sportowych i operacjach ortopedycznych,
  • usprawnianie w przewlekłych schorzeniach neurologicznych,
  • przygotowanie Pacjentów do zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych, neurochirurgicznych,
  • inne dysfunkcje narządu ruchu nie wymienione powyżej.

Świadczymy usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zabiegi odpłatne zgodnie z naszym cennikiem.

Wykwalifikowany personel zapewni indywidualne podejście do każdego Pacjenta oraz postrzeganie jego problemów w sposób kompleksowy. Zespół ściśle współpracuje ze sobą w celu możliwie najlepszej oceny stanu zdrowia Pacjenta, zastosowania optymalnego programu leczenia oraz stałego monitorowania procesu terapeutycznego

Oferujemy zabiegi z zakresu kinezyterapii ( leczenie ruchem ), fizykoterapii oraz masażu.

KONTAKT

"OLMEDICA Sp. z o.o. w Olecku"

ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko

tel. +48 87 520 22 95    fax 87 520 25 43

olmedica@olmedica.pl

NIP 847-14-88-956     REGON 519558690

Prezes: Katarzyna Mróz

Prokurent: Henry De Jesus Leon Rodriguez

Przydatne Linki: