Rejestracja Poradni Specjalistycznych pracuje w godzinach 07:30 - 14:45

Mozliwa jest rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: +48 87 555 99 88

Pacjent rejestrując się do poradni winien przygotować do okazania:

  • Dowód osobisty
  • Dowód ubezpieczenia
  • Skierowanie do poradni o ile jest wymagane

W przypadku pierwszej wizyty w przychodni sugeruje się stawienie się pacjenta osobiście w celu rejestracji i wybrania osób (konieczne pisemne oświadczenie), które uprawnione zostaną do wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta

Poradnia Alergologiczna

Poradnia Alergologiczna

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia Medycyny Sportowej

Poradnia Medycyny Sportowej

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Onkologiczna

Poradnia Onkologiczna

Poradnia Urazowo - Ortopedyczna

Poradnia Urazowo - Ortopedyczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Rehabilitacyjna

KONTAKT

"OLMEDICA Sp. z o.o. w Olecku"

ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko

tel. +48 87 520 22 95    fax 87 520 25 43

olmedica@olmedica.pl

NIP 847-14-88-956     REGON 519558690

Prezes: Katarzyna Mróz

Prokurent: Henry De Jesus Leon Rodriguez

Przydatne Linki: