Pierwszorazowa wizyta wymaga skierowania od lekarza (POZ lub specjalisty)

Medycyna Sportowa zwana również medycyną aktywności ruchowej, jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy lekarskiej wykorzystującą osiągnięcia antropologii, biologii, biochemii, fizjologii i teorii treningu sportowego oraz takich dyscyplin klinicznych jak: ortopedia, traumatologia, pediatria, choroby wewnętrzne i kardiologia. Podstawowym celem medycyny sportowej jest ochrona zdrowia osób bioracych udział w aktywności fizycznej począwszy od zajęć wychowania fizycznego do sportu wyczynowego, od rekreacji do treningu zdrowotnego i od profilaktyki chorób do ich leczenia i rehabilitacji. Medycyna sporotowa zajmuje się człowiekiem aktywnym ruchowo w zdrowiu i chorobie we wszystkich okresach zycia. W odróżnieniu od innych dyscyplin medycznych, medycyna sporotwa obejmuje całość procesów fizjologicznych i patologicznych jakie dokonują sie w organizmie pod wływem aktywności fizycznej lub jej braku we wszystkich układach i narządach.

Poradnia działa w oparciu o następujące akty prawne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania okreslonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku zycia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
Dz .U.09.58.483 z dnia 10 kwietnia 2009r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnie 2011r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego
Dz.U.11.88.502 z dnia 28 kwietnia 2011r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku zycia oraz przez zawodników pomiedzy 21. a 23. rokiem zycia.
Dz .U.11.88.500 z dnia 28 kwietnia 2011r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Dz .U.09.139.1142 z dnia 31 sieprnia 2009

KONTAKT

"OLMEDICA" w Olecku sp.z.o.o.

ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko

tel. +48 87 520 22 95    fax 87 520 25 43

olmedica@olmedica.pl

NIP 847-14-88-956     REGON 519558690

Prezes: Katarzyna Mróz

Prokurent: Jolanta Kochanowska - Zalewska

Przydatne Linki: