Rejestracja Poradni Specjalistycznych pracuje w godzinach 07:30 - 14:45

Mozliwa jest rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: +48 87 555 99 88

Pacjent rejestrujac się do poradni winien przygotować do okazania:

  • Dowód osobisty
  • Dowód ubezpieczenia
  • Skierowanie do poradni o ile jest wymagane

W przypadku pierwszej wizyty w przychodni sugeruje się stawienie się pacjenta osobiście w celu rejestracji i wybrania osób (konieczne pisemne oświadczenie), które uprawnione zostaną do wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta

Izba Przyjęć

Izba Przyjęć

Oddział Chirurgiczny

Oddział Chirurgiczny

Oddział Dziecięcy

Oddział Dziecięcy

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Neonatologiczny

Oddział Neonatologiczny

Oddział Wewnętrzny

Oddział Wewnętrzny

KONTAKT

"OLMEDICA Sp. z o.o. w Olecku"

ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko

tel. +48 87 520 22 95    fax 87 520 25 43

olmedica@olmedica.pl

NIP 847-14-88-956     REGON 519558690

Prezes: Katarzyna Mróz

Prokurent: Henry De Jesus Leon Rodriguez

Przydatne Linki: