Certyfikat Akredytacyjny 2020/2

Dodano 26.4.2020

W dniach 6-8 listopada 2019 roku w szpitalu "Olmedica" w Olecku sp. z o.o. odbył się przedląd akredytacyjny prowadzony przez niezależny zespół wizytatorów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w celu odnowy ważności Certyfikatu Akredytacyjnego. Na podstawie "Raportu z wizyty akredytacyjnej" Minister Zdrowia przyznał CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY dla SZPITALA OLMEDICA potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.

KONTAKT

"OLMEDICA" w Olecku sp.z.o.o.

ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko

tel. +48 87 520 22 95    fax 87 520 25 43

olmedica@olmedica.pl

NIP 847-14-88-956     REGON 519558690

Prezes: Katarzyna Mróz

Prokurent: Jolanta Kochanowska - Zalewska