Informacja o pozyskaniu dofinansowania

Dodano 25.3.2021

Prezes Zarządu "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. informuje o pozyskaniu dofinansowaniu do zakupu ambulansu oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby ratownictwa medycznego naszego zakładu.

Złożony przez Spółkę wniosek w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia pn. "Zakup ambulansu oraz środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji związanych z apobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 i innych chorób zakaźnych dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Olecku" został rozpatrzony pozytywnie i przyjęty do dofinansowania. Przyznano dofinansowanie łącznie w wysokości 520 000,00 zł, z czego 442 000,00 zł będzie pochodzić ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 78 000,00 zł ze środków budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Prezez Zarządu

"Olmedica" w Olecku Sp. z o. o.

Katarzyna Mróz

KONTAKT

"OLMEDICA" w Olecku sp.z.o.o.

ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko

tel. +48 87 520 22 95    fax 87 520 25 43

olmedica@olmedica.pl

NIP 847-14-88-956     REGON 519558690

Prezes: Katarzyna Mróz

Prokurent: Jolanta Kochanowska - Zalewska

Przydatne Linki: