Informacja

Dodano 21.7.2021

"Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. informuje, że jest realizatorem Programu Pilotażowego w zakresie "Profilaktyki 40 plus".

Podstawą wykonania badań w programie jest e-skierowanie, które zostaje wygenerowane po udzieleniu odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu oceny ryzyka, zwanego dalej "Ankieta 40 PLUS", za pośrednictwem internetowego Konta Pacjenta www.pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta (zakładka profilaktyka) lub za pośrednictwem infolinii Domowa Opieka Medyczna tel. 22 735 39 53.

Do programu kwalifikują się pacjenci, którzy w roku realizacji programu pilotażowego ukończą lub ukończyli 40 rok życia (uwzględniony jest rok urodzenia) i nie korzystali ze świadczeń w ramach tego programu oraz

 • posiadają czynniki ryzyka choroby układu krążenia
 • posiadają czynniki ryzyka cukrzycy
 • posiadają czynniki ryzyka raka jelita grubego

„Olmedica” w Olecku Sp. z o. o. będzie realizować badania w ramach programu „Profilaktyka 40 plus” w POZ, w gabinecie diagnostyczno — zabiegowym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 10:00. Zapisy w rejestracji POZ.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet

 1. Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 2. Stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 3. Stężenie glukozy we krwi
 4. ALAT, ASPAT, GGTP;
 5. Poziom kreatyniny we krwi
 6. Badanie ogólne moczu
 7. Poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. Krew utajona w kale-metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn

 1. Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 2. Stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 3. Stężenie glukozy we krwi
 4. ALAT, ASPAT, GGTP;
 5. Poziom kreatyniny we krwi
 6. Badanie ogólne moczu
 7. Poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. Krew utajona w kale-metodą immunochemiczną (iFOBT);
 9. PSA- antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny

 1. Pomiar ciśnienia tętniczego;
 2. Pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
 3. Ocena miarowości rytmu serca.

Wyniki będą umieszczone na Internetowym Koncie Pacjenta, można je też odebrać osobiście, w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym POZ „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. Pacjent z wynikami badań może zgłosić się na konsultację do placówki podstawowej opieki zdrowotnej, do której złożył deklarację wyboru.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z programu

KONTAKT

"OLMEDICA Sp. z o.o. w Olecku"

ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko

tel. +48 87 520 22 95    fax 87 520 25 43

olmedica@olmedica.pl

NIP 847-14-88-956     REGON 519558690

Prezes: Katarzyna Mróz

Prokurent: Henry De Jesus Leon Rodriguez

Przydatne Linki: