Informacja dla Pacjentów

Dodano 22.10.2020

Informacja dla Pacjentów


1. "Punkt pierwszego kontaktu"

Wszystkie osoby udające się do szpitala, POZ, NiŚOZ, AOS, pracowni diagnostycznych, oraz laboratorium w „Punkcie pierwszego kontaktu”  -  „Wejście nr 1” podlegają kontroli epidemiologicznej:

  • wywiad epidemiologiczny,
  • bezdotykowy pomiar temperatury,
  • uzasadniony cel wizyty

Każda osoba wchodząca musi pamiętać o:

  • obowiązku zakrywania nosa i ust,
  • przeprowadzenia dezynfekcji rąk
  • zachowania odstępu   około 1,5 - 2 m od kolejnej osoby

 

Pamiętajmy o tym , aby chronić siebie i innych

W przypadku wystąpienia  objawów chorobowych  lub  pozytywnego wywiadu epidemiologicznego  osoba taka nie zostanie wpuszczona na teren szpitala.

Osoby z objawami chorobowymi powinny skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ  lub NiŚOZ.

W zależności od objawów chorobowych osoba wymagająca pilnego świadczenia medycznego  będzie  przekierowana   do „Wejścia nr 3”- „Strefa czerwona" - dla pacjentów podejrzanych o zakażenie covid-19.


2. Funkcjonowanie izby przyjęć

Pacjenci zgłaszający się do izby przyjęć mają obowiązek wypełnić "Ankietę epidemiologiczną w kierunku SARS-CoV-2", dalsze postępowanie zgodnie z poleceniami personelu medycznego.

"Stefa czerwona " -  na podstawie wywiadu epidemiologicznego i objawów chorobowych Pacjenci mogą być kierowani do "Strefy czerwonej", gdzie obowiązuje zaostrzony reżim sanitarny, w którym należy przestrzegać zaleceń personelu medycznego.


3. Funkcjonowanie szpitala

W szpitalu funkcjonują wszystkie oddziały.

Obowiązuje jednak  całkowity zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych. Zakaz dotyczy również osób chcących towarzyszyć pacjentce przy porodzie.

 W związku z zakazem odwiedzin  dopuszcza się informowanie osób upoważnionych do otrzymania informacji  o stanie zdrowia pacjenta  telefonicznie, po uprzedniej weryfikacji rozmówcy z danymi podanymi przez pacjenta do historii choroby.

Pacjentom oraz rodzinie pacjenta umożliwia się dostęp do rozmów telefonicznych poprzez telefony przenośne w punktach pielęgniarskich.

Dopuszcza się przekazywanie paczek pacjentom hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych. Paczkę opisaną imieniem, nazwiskiem oraz nazwą oddziału, na którym przebywa pacjent pozostawia się w punkcie pierwszego kontaktu przy wejściu do szpitala.

            Pracownik punktu pierwszego kontaktu weryfikuje obecność pacjenta w oddziale.

            W przypadku weryfikacji pozytywnej, paczka przekazywana jest pacjentowi na oddział przez pracownika punktu pierwszego kontaktu. W przypadku weryfikacji negatywnej lub nieopisanej paczki, paczka nie zostanie przyjęta i jest zwracana osobie, która ją dostarczyła.

Zakazuje się wchodzenia i przebywania na terenie szpitala wszelkich osób, których obecność nie jest bezwzględnie konieczna.

 

Numery telefonów gabinetów lekarskich i pielęgniarskich.

Centrala: 87 520 22 95 lub 96 ,

 

numery wew:

Izba przyjęć:   331

Oddział wewnętrzny:
    lekarze -  304;
    pielęgniarki  - 350  lub 351

 

Oddział chirurgiczny:
    lekarze -  373;
    pielęgniarki  - 372

 

Oddział ginekologiczno - położniczy:
    lekarze -  365;
    położne - 363

 

Oddział dziecięcy:
    lekarze -  355;
    pielęgniarki  - 352


4. Funkcjonowanie Punktu pobrań wymazów Covid-19

W  "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o.  funkcjonuje  "Punkt Pobrań"  wymazów na obecność SARS-CoV-2 . Punkt pobrań czynny jest codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.  Proszę telefonicznie uzgodnić datę i godzinę zgłoszenia się na pobranie wymazów – telefon 87 520 22 95  lub 87 520 22 96 nr wew. Izby Przyjęć 331.

Osoba, od której ma być pobrany  wymaz proszona jest o podjechanie do punktu pobrań, w umówionym terminienie oraz nie wysiadanie z  samochodu,  wymazy  pobrane będą przez uchylone okno samochodu.  Prosimy okazać dowód osobisty  ewentualnie  SMS  z informacją  o możliwości wykonania badania.


5. Funkcjonowanie POZ i  NiŚOZ

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy Pacjentów o korzystanie z TELEPORADY  W sytuacjach , kiedy jest to niezbędne, proszę zgłosić się na wizytę po wcześniejszej telefonicznej rejestracji. Przy wizycie osobistej w POZ lub NiŚOZ istnieje obowiązek wypełnienia  "Ankiety epidemiologicznej  w kierunku SARS-CoV-2".

Podczas teleporady istnieje możliwość wystawienia:

e – recepty, e- zwolnienia  i e – skierowania.

Numery telefonów:

Rejestracja POZ w godzinach 7.00-18.00: 87 520 00 17

Centrala 87 520 22 95 lub 87 520 22 96

numer wewnętrzny –   gabinet lekarski nr 6 – 324

                                         gabinet lekarski NiŚOZ – 322

                                         gabinet zabiegowy pielegniarski  - 325

Gabinet zabiegowy pielegniarski w POZ oraz NŚOZ - 875202120


6. Funkcjonowanie poradni specjelistycznych

W poradniach nie będą przyjmowane osobiście osoby poddane izolacji domowej, kwarantannie, osoby z objawami ostrej infekcji ( gorączka, kaszel, duszność, utrata węchu lub smaku ) lub z dodatnim wywiadem epidemiologicznym.

W przypadku takich objawów pacjenci proszeni są o kontakt telefoniczny do rejestracji i przełożenie terminu wizyty lub skorzystania z teleporady.

Pacjenci zgłaszający się po raz pierwszy na wizytę przyjmowani będą zgodnie z ustaloną kolejką.

Pacjenci w ramach kontynuacji leczenia proszeni są o korzystanie z teleporady. Lekarz prowadzący w trakcie teleporady  może podjąć decyzję o osobistym stawieniu się pacjenta w poradni na wyznaczony termin.

Pacjenci zgłaszający się osobiście proszeni są o przychodzenie w ściśle umówionych godzinach.
W ten sposób uniknie się niepotrzebnego oczekiwania w kolejce.

Poradnie specjalistyczne zabiegowe (poradnia chirurgiczna, urazowo-ortopedyczna, ginekologiczno – położnicza, urologiczna) przyjmują Pacjentów osobiście zgodnie z harmonogramem.


7.  Pracownie diagnostyczne - przyjmują Pacjentów na dotychczasowych zasadach. Pacjenci proszeni są o zachowanie środków bezpieczeństwa ( dystans społeczny, maseczka, dezynfekcja rąk).

W poradniach nie będą przyjmowane osoby poddane izolacji domowej, kwarantannie, osoby z objawami ostrej infekcji ( gorączka, kaszel, duszność, utrata węchu lub smaku ) lub z dodatnim wywiadem epidemiologicznym.

W przypadku takich objawów pacjenci proszeni są o kontakt telefoniczny do rejestracji i przełożenie terminu wizyty lub skorzystania z teleporady.

 

 

KONTAKT

"OLMEDICA" w Olecku sp.z.o.o.

ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko

tel. +48 87 520 22 95    fax 87 520 25 43

olmedica@olmedica.pl

NIP 847-14-88-956     REGON 519558690

Prezes: Katarzyna Mróz

Prokurent: Jolanta Kochanowska - Zalewska