Ranking Szpitali 2019

Dodano 26.4.2020

W 2019 roku tak jak i w latach poprzednich szpital "Olmedica" przystąpił do rankingu "Bezpieczny szpital" zorganizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie i dziennik "Rzeczypospolita". Celem rankingu było dokonanie oceny funkcjonowania szpitali pod katem zapewnienia bezpieczeństwa opieki medycznej.
Szpital "Olmedica" znalazł się w tzw. "Złotej setce". Zajął 95 miejsce w Rankingu Szpitali w kategorii szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych, oraz 6 miejsce spośród warmińsko - mazurskich szpitali biorących udział w rankingu.
Konkurowaliśmy z dużymi, wielospecjalistycznymi szpitalami, które w swoich strukturach mają oddział anestezjologii i intensywnej terapii, SOR. Mimo utraty punktów w tych obszarach, udało się zdobyć doskonałe miejsce pośród najlepszych szpitali z całej Polski.

KONTAKT

"OLMEDICA" w Olecku sp.z.o.o.

ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko

tel. +48 87 520 22 95    fax 87 520 25 43

olmedica@olmedica.pl

NIP 847-14-88-956     REGON 519558690

Prezes: Katarzyna Mróz

Prokurent: Jolanta Kochanowska - Zalewska