Kierownik Laboratorium Analitycznego

mgr Barbara Zasimowicz – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej


Kierownik Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

mgr Magdalena Masianis -Zabłocka – specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

tel. 697-909-143

    Wyniki większości badań są do odbioru w dniu pobrania materiału w Rejestracji Centralnej Szpitala od godz. 14:00 w dni robocze. W przypadku badań wysyłanych do wykonania w jednostkach specjalistycznych pacjent jest informowany o możliwym terminie odbioru wyniku badania. Wyniki badań pilnych są wykonane w czasie 1 godziny od czasu przyjęcia materiału do badań.

    Laboratorium wykonuje szeroki panel badań diagnostycznych z zakresu chemii klinicznej, hematologii, koagulolologii, immunochemii, analityki ogólnej oraz serologii transfuzjologicznej z możliwością wystawienia karty identyfikującej grupę krwi -krewkarty.

   Laboratorium wykonuje badania dla pacjentów szpitalnych oraz poradni na skierowanie lekarzy Olmedica Sp zo.o w Olecku oraz na skierowania jednostek zewnętrznych zgodnie z zawartymi umowami na usługi diagnostyczne, a także na życzenie pacjenta za odpłatnością zgodnie z cennikiem na usługi medyczne. Współpracujemy z podwykonawcami zapewniając pacjentom dostęp do wysokospecjalistycznych badań.

  Badania wykonywane są przez doświadczony i wykwalifikowany personel (diagności laboratoryjni ze specjalizacją z medycznej diagnostyki laboratoryjnej i laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, technicy analityki medycznej) z zastosowaniem nowoczesnej aparatury diagnostycznej.

    Laboratorium prowadzi codzienną wewnętrzną kontrolę jakości wykonywanych badań oraz kontrolę zewnętrzną. Kontrola zewnętrzna jest realizowana poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach kontroli jakości badań. Są to sprawdziany organizowane przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi oraz sprawdziany międzynarodowe: TiqCon prowadzony przez firmę Roche Diagnostics, QCP prowadzony przez firmę Horiba ABX oraz DiaMed /Bio-Rad prowadzony przez firmę Diahem.

KONTAKT

"OLMEDICA Sp. z o.o. w Olecku"

ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko

tel. +48 87 520 22 95    fax 87 520 25 43

olmedica@olmedica.pl

NIP 847-14-88-956     REGON 519558690

Prezes: Katarzyna Mróz

Prokurent: Henry De Jesus Leon Rodriguez

Przydatne Linki: