Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

 • Tytuł projektu: Inwestycja przebudowy i modernizacji tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażaniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku
 • Nazwa i numer Osi priorytetowej: 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
 • Nazwa i numer Działania: 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
 • Nazwa i numer Poddziałania: 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych
 • Wielkość dofinansowania: 3 882 869,76 zł
 • Całkowita wartość projektu: 4 996 398,25 zł


Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja tzw. starej bryły szpitala powiatowego w Olecku w celu dostosowania obiektu do bieżących potrzeb w zakresie ochrony zdrowia. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje utworzenie na poziomie niskiego parteru kompleksu poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymianą wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej, a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby Szpitala _Olmedica_ w Olecku.

Cele ogólne, które zostaną osiągniete w ramach projektu:

 • Skupienie poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych na jednej łatwo dostępnej (dla osób niepełnosprawnych i starszych) kondygnacji.
 • Odblokowanie zajętych przez poradnie specjalistyczne pomieszczeń szpitalnych przeznaczonych na działalność lecznictwa zamkniętego.
 • Podniesienie efektywności ekonomicznej systemu ochrony zdrowia i zwiększenie dostępności do usług dla obywateli.
 • Usprawnienie procesu zarządzania ochroną zdrowia na poziomie wojewódzkim, regionalnym i lokalnym.
 • Lepsze rozplanowanie harmonogramów pracy poszczególnych poradni specjalistycznych.
 • Podniesienie jakości życia mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego dzięki poprawie standardów leczenia i dostępu do usług medycznych.
 • Poprawa jakości procesu leczenia i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnej aparatury medycznej. 

KONTAKT

"OLMEDICA" w Olecku sp.z.o.o.

ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko

tel. +48 87 520 22 95    fax 87 520 25 43

olmedica@olmedica.pl

NIP 847-14-88-956     REGON 519558690

Prezes: Katarzyna Mróz

Prokurent: Jolanta Kochanowska - Zalewska

Przydatne Linki: