"Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. jest szpitalem węzłowym, punktem szczepień personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. została wyznaczona jako punkt szczepień personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą (szpital węzłowy).

       W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich zainteresowanych szczepieniem przeciwko COVID-19 podmiotów leczniczych oraz aptek o przekazanie  wykazu osób zawierającego PESEL, określenie czy pracownik medyczny/niemedyczny oraz wypełnione i podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz podanie numeru kontaktowego.

       Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 27.12.2020 r .

Osoba do kontaktu: Grażyna Fiertek tel 87 520 22 95 lub 96 wew 326,  kom.  570 627 658,   adres e-mail:  szczepieniecovid19@olmedica.pl

W załączeniu :

KONTAKT

"OLMEDICA Sp. z o.o. w Olecku"

ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko

tel. +48 87 520 22 95    fax 87 520 25 43

olmedica@olmedica.pl

NIP 847-14-88-956     REGON 519558690

Prezes: Katarzyna Mróz

Prokurent: Henry De Jesus Leon Rodriguez

Przydatne Linki: