"Dostarczenie leków do Działu Farmacji Szpitalnej"

Data ogłoszenia: 17.12.2020
Data otwarcia: 29.12.2020

Dostawa środków czystości do "Olmedica sp. z o.o. w Olecku

Data ogłoszenia: 16.12.2020
Data otwarcia: 23.12.2020

"Dostawa materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby "Olmedica" w Olecku sp. z o.o. cz. II"

Data ogłoszenia: 23.09.2020
Data otwarcia: 30.09.2020

"Wyposażenie szpitala w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną w ramach realizacji projektu
nr RPWM.09.01.01-28-0022/20 pn. "Zapobieganie zakażeniu COVID-19 w powiecie Oleckim poprzez wyposażenie szpitala w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną oraz środki ochrony osobistej personelu" cz. II"

Data ogłoszenia: 01.09.2020
Data otwarcia: 10.09.2020

"Dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach realizacji projektu nr RPWM.09.01.01-28-0022/20 pn. "Zapobieganie zakażeniu COVID-19 w powiecie Oleckim poprzez wyposażenie szpitala w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną oraz środki ochrony osobistej personelu" cz. II"

Data ogłoszenia: 27.08.2020
Data otwarcia: 04.09.2020

Świadczenie nadozru serwisowego i autorskiego na system InterClinic używany
w "Olmedica w Olecku sp. z o.o. "

Data ogłoszenia: 26.08.2020
Data otwarcia: 01.09.2020

"Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli na potrzeby
"Olmedica" w Olecku Sp. z o.o."

Data ogłoszenia: 11.08.2020
Data otwarcia: 18.08.2020
Data otwarcia: 24.08.2020

"Dostawa rękawic do magazynu "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o."

Data ogłoszenia: 05.08.2020
Data otwarcia: 11.08.2020

"Dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach realizacji projektu nr RPWM.09.01.01-28-0022/20 pn. "Zapobieganie zakażeniu COVID-19 w powiecie Oleckim poprzez wyposażenie szpitala w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną oraz środki ochrony osobistej personelu"

Data ogłoszenia: 22.07.2020
Data otwarcia: 29.07.2020

Świadczenie usług w zakresie prania bielizny i pościeli szpitalnej

Data ogłoszenia: 10.06.2020
Data otwarcia: 17.06.2020

Usługa opracowania rysunków zamiennych do projektu budowlanego pt. "Przebudowa i modernizacja starej bryły szpitala powiatowego w Olecku wraz z budową szybu windowego i rozbudową istniejącego parkingu, w celu dostosowania obiektu do bieżących potrzeb w zakresie ochrony zdrowia" 

Data ogłoszenia: 14.05.2020
Data otwarcia: 22.05.2020

Usługa opracowania rysununków zamiennych do projektu budowlanego na potrzeby "Olmedica"
w Olecku

Data ogłoszenia: 28.04.2020
Data otwarcia: 06.05.2020

Dostawa defibrylatora transportowego do Olmedica sp. z o.o. w Olecku

Data ogłoszenia: 17.03.2020
Data otwarcia: 25.03.2020

Dostawa paliw płynnych do samochodów będących w posiadaniu Olmedica sp. z o.o. w Olecku

Data ogłoszenia: 28.01.2020
Data otwarcia: 05.02.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   data zamieszczenia: 05.02.2020

KONTAKT

"OLMEDICA Sp. z o.o. w Olecku"

ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko

tel. +48 87 520 22 95    fax 87 520 25 43

olmedica@olmedica.pl

NIP 847-14-88-956     REGON 519558690

Prezes: Katarzyna Mróz

Prokurent: Henry De Jesus Leon Rodriguez

Przydatne Linki: