Zadzwoń
Napisz
Opcje ustawień

Aktualności

Informacje dla Pacjentów o kontroli epidemiologicznej

05 Listopad 2020

Informacje dla Pacjentów o kontroli epidemiologicznej

Informacje dla Pacjentów

Wszystkie osoby udające się do POZ, NiŚOZ, poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych, oraz laboratorium  podlegają kontroli epidemiologicznej:

 • wywiad epidemiologiczny,
 • bezdotykowy pomiar temperatury,
 • uzasadniony cel wizyty

Każda osoba wchodząca musi pamiętać o:

 • - obowiązku zakrywania nosa i ust,
 • przeprowadzeniu dezynfekcji rąk
 • zachowaniu odstępu   około 1,5 - 2 m od kolejnej osoby

Pamiętajmy o tym , aby chronić siebie i innych

W przypadku wystąpienia  objawów chorobowych lub pozytywnego wywiadu epidemiologicznego osoba taka nie zostanie wpuszczona na teren szpitala.

Osoby z objawami chorobowymi powinny skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ lub NiŚOZ.

Funkcjonowanie szpitala z oddziałami obserwacyjno – zakaźnymi dla chorych na Covid-19

Obowiązuje  całkowity zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach obserwacyjno – zakaźnych.

W związku z zakazem odwiedzin  dopuszcza się informowanie osób upoważnionych do otrzymania informacji  o stanie zdrowia pacjenta  telefonicznie, po uprzedniej weryfikacji rozmówcy z danymi podanymi przez pacjenta do historii choroby.

Dopuszcza się przekazywanie paczek pacjentom hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych. Paczkę opisaną imieniem, nazwiskiem oraz nazwą oddziału, na którym przebywa pacjent pozostawia się w punkcie  przy wejściu nr 1.

Pracownik punktu pierwszego kontaktu weryfikuje obecność pacjenta w oddziale.

W przypadku weryfikacji pozytywnej, paczka przekazywana jest pacjentowi na oddział przez pracownika punktu pierwszego kontaktu. W przypadku weryfikacji negatywnej lub nieopisanej paczki, paczka nie zostanie przyjęta i jest zwracana osobie, która ją dostarczyła.

Zakazuje się wchodzenia i przebywania na terenie szpitala wszelkich osób, których obecność nie jest bezwzględnie konieczna.

Numery telefonów gabinetów lekarskich i pielęgniarskich.

Centrala: 87 520 22 95 lub 96 ,

numery wewnętrzne:

Izba przyjęć:     331

Oddział obserwacyjno – zakaźny – I pietro    -  lekarze -  304;

                                                                                      pielęgniarki  - 350, 351, 352

Oddział  obserwacyjno – zakaźny – II pietro  - lekarze -  365;

                                                                                     położne - 363

Oddział  obserwacyjno – zakaźny – III pietro   -  lekarze -  373;

                                                                                        pielęgniarki  - 372

                                                      

Funkcjonowanie Punktu pobrań wymazów Covid-19

W  "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o.  funkcjonuje  "Punkt Pobrań"  wymazów na obecność SARS-CoV-2 . Punkt pobrań czynny jest codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.  Prosimy telefonicznie uzgodnić datę i godzinę zgłoszenia się na pobranie wymazów – nr telefonu 726 475 000

Osoba, od której ma być pobrany  wymaz proszona jest o podejście lub podjechanie do punktu pobrań w umówionym terminienie. Prosimy okazać dowód osobisty  ewentualnie  SMS  z informacją o możliwości wykonania badania.

Funkcjonowanie POZ i  NiŚOZ

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy Pacjentów o korzystanie z TELEPORADY  W sytuacjach , kiedy jest to niezbędne, proszę zgłosić się na wizytę po wcześniejszej telefonicznej rejestracji. Przy wizycie osobistej w POZ lub NiŚOZ istnieje obowiązek wypełnienia  "Ankiety epidemiologicznej  w kierunku SARS-CoV-2".

Podczas teleporady istnieje możliwość wystawienia:

e – recepty, e- zwolnienia  i e – skierowania.

Numery telefonów:

Rejestracja POZ w godzinach 7.00-18.00: 87 520 00 17

Central: 87 520 22 95 lub 87 520 22 96

numer wewnętrzny – gabinet lekarski nr 6 – 324

                                      gabinet lekarski NiŚOZ – 322

                                     gabinet zabiegowy pielegniarski  - 325

Gabinet zabiegowy pielegniarski w POZ oraz NŚOZ - 875202120

Funkcjonowanie poradni specjalistycznych

Uwaga – poradnia ginekologiczno -położnicza przeniesiona została do kompleksu poradni specjalistycznych (informacja w rejestracji).

W poradniach nie będą przyjmowane osobiście osoby poddane izolacji domowej, kwarantannie, osoby z objawami ostrej infekcji ( gorączka, kaszel, duszność, utrata węchu lub smaku ) lub  z dodatnim wywiadem epidemiologicznym.

W przypadku takich objawów pacjenci proszeni są o kontakt telefoniczny do rejestracji i przełożenie terminu wizyty lub skorzystania z teleporady.

Pacjenci zgłaszający się po raz pierwszy na wizytę przyjmowani będą zgodnie z ustaloną kolejką.

Pacjenci w ramach kontynuacji leczenia proszeni są o korzystanie z teleporady. Lekarz prowadzący w trakcie teleporady  może podjąć decyzję o osobistym stawieniu się pacjenta w poradni na wyznaczony termin.

Pacjenci zgłaszający się osobiście proszeni są o przychodzenie w ściśle umówionych godzinach.
W ten sposób uniknie się niepotrzebnego oczekiwania w kolejce.

Poradnie specjalistyczne zabiegowe (poradnia chirurgiczna, urazowo-ortopedyczna, ginekologiczno – położnicza, urologiczna) przyjmują Pacjentów osobiście zgodnie z harmonogramem.

Pracownie diagnostyczne - przyjmują Pacjentów na dotychczasowych zasadach. Pacjenci proszeni są o zachowanie środków bezpieczeństwa ( dystans społeczny, maseczka, dezynfekcja rąk).

W poradniach nie będą przyjmowane osoby poddane izolacji domowej, kwarantannie, osoby z objawami ostrej infekcji ( gorączka, kaszel, duszność, utrata węchu lub smaku ) lub z dodatnim wywiadem epidemiologicznym.

W przypadku takich objawów pacjenci proszeni są o kontakt telefoniczny do rejestracji i przełożenie terminu wizyty lub skorzystania z teleporady.

Rozdział czasowy przyjęć pacjentów w  pracowni  Rtg, Usg, Tk

 • Pacjenci ambulatoryjni  - 8:00 – 14:00
 • Pacjenci szpitalni  -   14:30 – 18:30

  

ZMIANA ORGANIZACJI WEJŚĆ DO BUDYNKU SZPITALNEGO:

 • Wejście nr 1 – wejście główne do szpitala (taras) – wyłącznie dla personelu szpitala oraz dla pacjentów niepełnosprawnych do POZ, NiŚOZ, RTG, Usg, Tk. Miejsce pozostawiania paczek dla pacjentów szpitalnych.

 

 • Wejście nr 2  ( z tyłu szpitala ) –  poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne, laboratorium analityczne

 • Wejście nr 3  (od strony ulicy, “dawne wejście” POZ I NiŚOZ)  – POZ, NiŚOZ

 • Wejście nr 4 ( od szczytu szpitala , od strony lądowiska  ) – Rtg, Usg, Tk

ZMIANA OBOWIĄZUJE OD 06.11.2020 r.

Rozmiar: 166.07 KB Plik: pdf
© 2022 "OLMEDICA sp. z o.o. w Olecku" Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych Jellinek Tworzenie stron internetowych Jellinek
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies