Zadzwoń
Napisz
Opcje ustawień

Aktualności

Akademia Diabetyka w Olmedica w Olecku Sp. z o.o.

16 Marzec 2022

Akademia Diabetyka w Olmedica w Olecku Sp. z o.o.

Akademia Diabetyka prowadzona w naszym POZ przez Alicję Nowik – pielęgniarkę / edukatora w cukrzycy to całościowa opieka diabetologiczna nad pacjentem z Cukrzycą typu 2, nowo zdiagnozowanym lub z wieloletnim wywiadem chorobowym. Nowo zdiagnozowany pacjent otrzymuje oprzyrządowanie niezbędne do monitorowania glikemii, edukowany jest na temat obsługi glukometru, a także pena jeśli włączana jest insulina. Pacjent w kolejnych etapach spotkań z edukatorem w cukrzycy / pielęgniarka wprowadzany jest w zagadnienia oraz terminologie związaną z samoopieką. Edukacja dotyczy diety, zaleceń aktywności fizycznej, powikłań oraz doskonalenie by pacjent posiadał umiejętność wykorzystania pozyskanej wiedzy w praktyce. Wyznaczane są terminy kolejnych wizyt u edukatora / pielęgniarki. W razie konieczności w gabinecie zabiegowym wymieniane są na nowe zepsute glukometry oraz peny do insuliny, wydawane są opaski na rękę dla diabetyków oraz materiały edukacyjne. Kontrola nad procesem samoopieki oraz kontrola glikemii odbywa się poprzez sczytywanie wyników z glukometru do systemu GlucoControl w systemie komputerowym, a następnie drukowane i przekazywane pacjentowi oraz lekarzowi prowadzącemu. W ramach Akademii Diabetyka odbywają się cykliczne spotkania pacjentów ze specjalistami diabetologii: lekarzami, pielęgniarkami, diabetykami, fizjoterapeutami, ratownikami medycznymi, na których pacjenci są uczeni elementów samoopieki oraz jej istoty, doboru produktów spożywczych w diecie, znaczenia aktywności fizycznej w życiu diabetyka, a także wiele innych ważnych tematów związanych z diabetologią oraz życia z Cukrzycą. Organizowane są również spotkania na świeżym powietrzu min. Majówka, na której pacjenci są motywowani do podejmowania aktywności fizycznej, która jest nieodłącznym elementem leczenia pacjentów z Cukrzycą. Organizowane są również wyjazdy integracyjne.

W ramach Akademii Diabetyka pacjenci należący do poradni Lekarza Rodzinnego Olmedica w Olecku maja możliwość nieodpłatnego wykonania badania glikemii przygodnej z krwi włośniczkowej przy pomocy glukometru.

  Cukrzyca, która jest nazywana epidemią XXI wieku dotyka coraz większą część populacji. Pacjenci wielokrotnie nie są świadomi choroby oraz nie posiadają wystarczającej wiedzy i umiejętności by właściwie monitorować oraz prowadzić proces samoopieki. Akademia Diabetyka nie tylko dostarcza niezbędnej wiedzy na temat choroby, ale także zabezpiecza pacjentów w niezbędny sprzęt do monitorowania glikemii, co służy skutecznej kontroli i obserwacji choroby oraz poprawia jakość życia.

 Celem Akademii Diabetyka jest ułatwienie dostępu pacjentom z Cukrzycą do oprzyrządowania niezbędnego do prowadzenia samokontroli, nauczenie pacjentów życia z chorobą, monitorowanie procesu samoopieki, mobilizowanie pacjentów do systematyczności działań, które zmniejszą ilość powikłań, wspieranie pacjentów w chorobie, wyjaśnienie celowości monitorowania glikemii oraz udzielania wsparcia psychologicznego, a także zmniejszenie poczucia bezradności i odizolowania. Pacjentom stawiane są małe cele, które na kolejnych spotkaniach są sprawdzane osiągnięcia i postępy. Poziom edukacji jest dostosowywany do potrzeb chorego. Dzięki pozyskanej wiedzy, pacjent jest bardziej świadomy choroby, może dokonywać wyborów, wpływać na zachowania prozdrowotne i zapobiegać występowaniu powikłań                                                                         

Problem Cukrzycy jest poruszany w wielu publikacjach naukowych oraz raportach. Godnym uwagi jest raport „Edukacja w Cukrzycy. Brakujące ogniwo do osiągnięcia sukcesu“, który ukazuje edukacje diabetologiczną w sposób kompleksowy, przedstawia jej zasady w świetle wytycznych światowych i krajowych. Przedstawia także aktualną sytuację w Polsce, potwierdza znaczenie edukacji dla poprawy efektów leczenia osób z cukrzycą, jednakże nie jest ona w pełni wykorzystywana, bowiem brakuje profesjonalnych zespołów edukacyjnych, dostęp do specjalistycznej opieki jest ograniczony ze względu na limity świadczeń zakontraktowanych z NFZ. Niedostateczna opieka i spóźnione interwencje terapeutyczne przekładają się na częste hospitalizacje, rozwój powikłań cukrzycy i zgony.

Akademia Diabetyka jest kierowana do pacjentów chorujących na Cukrzycę typu 2 należących do Poradni Lekarza Rodzinnego Olmedica w Olecku. Akademia Diabetyka jest wdrażana od 2015 roku.

Akademia Diabetyka cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ze strony pacjentów. Chętnie korzystają ze spotkań. Zwiększyła się świadomość pacjentów, potrafią analizować wyniki glikemii, modyfikować dawki insuliny, przez co czują się bezpieczni. Systematyczne spotkania przyczyniają się do integracji pacjentów, wymiany doświadczeń  także pozytywnie wpływają na jakość życia pacjentów z cukrzycą.

Powyższa praca i zaangażowanie zostało dostrzeżone i wielokrotnie wyróżnianie na szczeblu ogólnopolskim po raz pierwszy w 2019 roku w Lublinie – “Innowacje Roku 2018" w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej - Akademia Diabetyka otrzymała Nagrodę Specjalną, natomiast w 2021 roku Alicja Nowik została nominowana do wyróżnienia PFED - Polska Federacja Edukacji w Diabetologii "Anioły PFED" za zasługi, które przyczyniają się do rozwoju edukacji promocji zdrowia w diabetologii.

Alicja Nowik wyróżnienie odebrała podczas XV Jubileuszowej Konferencji PFED 2 października 2021r. w Warszawie.

Zdobytą przez lata wiedzą i doświadczeniem Alicja Nowik, przekazuje na wielu szkoleniach i webinarach. Ogromnym wyróżnieniem było prowadzenie przez Alicje Nowik webinaru pt. „Nowoczesne terapie – rola pielęgniarki i korzyści dla pacjenta”, który odbyło się 10 lutego 2022, godz. 19.00-21.00 w serwisie edukacjapacjenta.pl, którego odbiorcami był personel pielęgniarski z całej Polski. Udział w webinarze wzięło ok. 700 osób.

Podczas webinaru Alicja Nowik omawiała Rolę i zaangażowanie pielęgniarki POZ w nowoczesną terapię cukrzycy typu 2 i korzyści dla pacjentów.

© 2022 "OLMEDICA sp. z o.o. w Olecku" Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych Jellinek Tworzenie stron internetowych Jellinek
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies