Zadzwoń
Napisz
Opcje ustawień

Dla pacjenta

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA polski   |   український
 • Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadającym wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 • Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
 • Prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 • Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody.
 • Prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym także do umierania w spokoju i godności.
 • Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
 • Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczeń lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
 • Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego - prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
 • Prawo do opieki duszpasterskiej.
 • Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
 • Obowiązek przestrzegania regulaminu organizacyjnego, w szczególności poszanowania praw pacjentów przebywających w tej samej sali chorych i oddziale.
 • Obowiązek zastosowania się do zaleceń personelu medycznego.
 • Całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania innych substancji psychotropowych, w tym leków przepisanych przez innych lekarzy bez porozumienia z lekarzami oddziału.

Ochrona Danych Osobowych RODO 

© 2023 "OLMEDICA sp. z o.o. w Olecku" Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych Jellinek Tworzenie stron internetowych Jellinek
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies